Asbestikartoitukset

Vuonna 2016 tulleen lain mukaan kaikista purettavista rakenteista on otettava
näytteet asbestin määrittämiseksi ennen purkutyön aloittamista.

Kartoittaja käy ottamassa näytteet, jotka analysoidaan laboratoriossa. Analyysin saa pikaisesti, yleensä näytteenottopäivänä.

Kartoituksista
ja analyysituloksista saa asbestikartoitusraportin, jonka perusteella
purkutyö suunnitellaan. Jos asbestia ilmenee on purku suoritettava
asbestipurkuna, jonka suorittaa hyväksytty purkuyritys.

Hinta:

Näytteenotto 1-3 näytettä 150 €
lisänäytteet 50 €/kpl
Analyysi/näyte 90 €/kpl
Matkakorvaus Pirkkalasta 0,70 €/km

Hinnat sisältävät arvonlisäveron.